A GELETA CUKRÁSZ KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT ONLINE TORTA ÉS SÜTEMÉNYMEGRENDELŐ RENDSZER ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

I. Fogalmak tisztázása

Eladó: Geleta Cukrász Kft.
Vevő: A Geleta Cukrász Kft. által üzemeltetett weboldalon felsorakoztatott termékek vevője.
Weboldal: A Geleta Cukrász Kft. által, a www.geletacukraszda.hu címen üzemeltetett weboldal.
Online Torta megrendelő: A fent nevezett weboldal fantázia neve.
Termékek: A Weboldalon található cukrászati termékek és kiegészítők.
Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
Kormányrendelet: A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet

II. Üzemeltető (eladó) adatai

Név: Geleta Cukrász Kft.
Székhely: 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 269.
Adószám: 14037007-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-307511
Elektronikus elérhetőség: info@geletacukraszda.hu
Telefon: +36 85/354-445

III. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek közöttcukrászati termékek elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra és egyéb kiegészítő termékek adásvételére terjed ki.

A jelen üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal külön megállapodásban eltérhetnek.

A Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Vevő által megrendelt cukrászati termék(ek) elkészítését.

IV. A megrendelhető Termékek bemutatása és megrendelése

Az Eladó a weboldalon online megrendelési felületet biztosít a Vevő részére, amely megrendelési felületen az Eladó a termékeket megrendelésre kínálja fel a weboldal látogatói számára. A Vevő az online felületen tudja a termékeket megrendelni, majd készpénzzel tudja a termékek ellenértékét kiegyenlíteni a megrendelt termékátvételével egy időben, az eladó telephelyén, cukrászdájában.

Amennyiben a Vevő által megrendelni kívánt termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Vevőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Vevő által megvásárolni kívánt terméket, az Eladót emiatt felelősség nem terheli.

Az Online Torta megrendelőben megrendelt termékek jellemzőit a Vevő az adott termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.

V. A szerződés létrejötte

Az Eladó és a Vevő között a szerződés a weboldalon a "Megrendelés leadása" gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről az Eladó a Vevő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

VI. Az árajánlat és a szolgáltatás díja

A weboldalon az egyes termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a termékek vételára. A feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

VII. A megbízástól való elállás

A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Vevő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Vevő - a Korm. rendelet 5. § c) pontja értelmében a szerződéstől való elállásra cukrászati termék vonatkozásában nem jogosult.

Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Vevőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Vevő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
A Vevő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag a nem cukrászati termék(ek) vonatkozásában az árú átvételét megelőzően gyakorolhatja.

VIII. A megbízás teljesítése és a fizetés

A megrendelt Terméket a Vevő az Eladó weboldalán kiválasztott módon veszi át és átvételkor készpénzben egyenlíti ki annak ellenértékét.

Személyes átvétel a Geleta Cukrász Kft. cukrászdájában (8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 269.) a megrendelés leadásakor megjelölt időpontban.

A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát az adóügyi bizonylatot a Vevő az átvételkor kapja meg.

IX. Minőségi kifogás és szavatosság

Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított termékekre.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), a Vevő a kifogását a termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval vagy annak megbízottjával. Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Vevő az adott termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.

Ha a megrendelt termék hibás, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben az Eladó a hibás termeket azonos termékre kicserélni nem tudja, úgy a Vevő választásától függően az Eladó a megrendelt terméket másik termékkel helyettesítheti, vagy a vételárat a Vevő részére visszatérítheti. Az cukrászati termék a weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól, a méret kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathat, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmaz(hat)nak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó tájékoztatja továbbá a Vevőt, hogy az cukrászati termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaz(hat)nak!

X. Kártérítési felelősség

Az Eladó kizárja a felelősségét a termék késedelmes elkészítéséből és leszállításából eredő, a megrendelés értékét meghaladó kár tekintetében.

Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ebben az esetekben a Vevő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.

XI. Adatvédelem

Az Eladó Vevőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez, valamint saját termékei és szolgáltatásai népszerűsítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbíthatja.

XII. Az cukrászati termékek eltarthatósága

Az cukrászati termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Vevő kötelezettsége.

Hűtött tárolás mellett (+5°C) a cukrászati termékek az átvételt követő 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak (ez az adat az cukrászati termék típusától függően eltérő, a Vevő az adott termék részletes leírásánál megtalálja meg az eltarthatósági időtartamot).

XIII. Záró rendelkezések

A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Vevő elfogadja az üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

Geleta Cukrász Kft.